WWW.AEOLUSMUSIC.NET
August 2002

Mineur - Posted at 22 August 2002
Gisteren heeft Raymond te kennen gegeven Aeolus te verlaten en dus zal allereerst het optreden op Lentepop niet doorgaan.

Vervolgens zijn we direct op zoek gegaan naar een andere zanger en zal het wellicht enige tijd duren voordat we een goede plaatsvervangende zanger hebben gevonden.

Meer nieuws volgt..... .

 


LATEST NEWS
Don't forget to read the latest news about Aeolus!
Click here....


INTERACTIVE

Contact
Guestbook
Forum
Mailinglist


PICTURE STUFFpress